Logo Beez, Three little Bees

Dřevovýroba Praděd s.r.o.

Krnovská 49, 792 01 BRUNTÁL

 

Otevřeno:

Po - Pá 07.00 - 16.00

 

>> podrobný kontakt

O společnosti

DŘEVOVÝROBA PRADĚD s.r.o.

1. Historie

Vzniku společnosti Dřevovýroba Praděd s.r.o. předcházela neúspěšná transformace středně velkých podniků v 90. letech. Tato situace zasáhla i jeden z největších dřevozpracujících závodů na severní Moravě – Dřevokombinát, který se nacházel ve Vrbně pod Pradědem. Tento závod s dlouholetou tradicí byl významný velikostí své produkce i vazbou na zahraniční trhy a byl po desetiletí velkým zaměstnavatelem lidí v příhraničí. Po ukončení jeho činnosti zůstalo velké množství lidí bez práce.

V této době se zrodil nápad založit společnost menšího formátu, která by svou produkcí pokryla poptávku především v bruntálském regionu s menšími přesahy do okolních okresů. Její zakladatel a do současné doby jediný majitel, Ing. Ondřej Poštulka již měl s dřevozpracujícím průmyslem bohaté zkušenosti. Po absolvování Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu působil 8 let na různých vedoucích pozicích Dřevokombinátu, kde setrval až do jeho konce a ztráta zaměstnání jej přiměla k realizaci jeho představy.

Po založení vlastní společnosti 9. listopadu roku 1999 došlo na první investice – nákup pásové pily pro pořez kulatiny a pronájem výrobní a skladovací haly v okresním městě Bruntále. Hlavní činností v počátcích působení firmy byla výroba řeziva a jeho prodej. V prvních dvou letech měla firma pouze 3 zaměstnance.>

Vizí pana Poštulky bylo vybudovat fungující rodinný podnik, který by v nabídce řeziva a dalších produktů navázal na tradici dřevozpracujícího průmyslu v našem regionu.

V následujících letech došlo k výraznému posunu firmy koupí vlastního výrobního areálu v nově vznikající průmyslové zóně v Bruntále. Počet zaměstnanců se postupně rozrůstal společně s růstem společnosti, která se začala orientovat na širší okruh dřevařských výrobků, kterými uspokojuje potřeby nábytkářů, stolařů, tesařů i drobných kutilů. Vedle stavebního řeziva, které bylo a stále je stěžejním výrobním artiklem, začala Dřevovýroba Praděd nabízet k prodeji i sušené truhlářské řezivo, obkladové palubky, dřevotřískové desky, OSB desky, překližky, lamino atd.

V roce 2009 firma slavila 10 let od založení. V této době měla společnost už 20 zaměstnanců a rozrostla se o dalšího – na místo vedoucí obchodního oddělení nastoupila dcera pana Poštulky.

2. Současnost

V posledních třech letech společnost rozšiřuje svůj areál a snaží se o obnovu strojního vybavení i nemovitostí. Velkou pomoc v těchto snahách nyní představují dotace z operačních programů zaměřených na obnovy průmyslových oblastí, jejichž zdrojem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a Evropská unie. Z takto získaných dotací byla významnou investicí výstavba nové haly – „hoblárny“ a nákup strojů do této haly. Výroba v této hale se zaměřuje na další zpracování řeziva, které se v závodě vyrobí a vysuší. Takto připravené řezivo se dále hobluje, frézuje či brousí. Výrobkem jsou pak palubky, pergoly, altány, lavičky, ploty, dětská hřiště, polotovary k výrobě dřevěných domů atd.

Další investicí bylo vybudování sekacího uzlu, na němž se zpracovává odpad, který vzniká při výrobě řeziva, do podoby štěpky; ta se dále používá k výrobě dřevotřískových desek, které slouží k výrobě nábytku. Další vznikající odpad – piliny a hobliny – se stal žádaným artiklem výrobců pelet a briket. Kůra se spaluje přímo ve výrobním závodě a vyrobené teplo se využívá při sušení řeziva v sušárnách. Tímto způsobem se daří zhodnotit 100% vstupní suroviny.

V letošním roce posílil výrobní sektor také syn pana Poštulky, který se bude v několika následujících letech seznamovat s provozem výrobních strojů.

Vzhledem k rozšíření nabízeného sortimentu o výrobky z hoblárny, které do podnikové prodejny přivádí stále více zákazníků, došlo také k navýšení počtu pracovníků na prodejně a v expedičním skladu.

Společnost dnes dává práci 25 zaměstnancům. Peníze, které vydělá, obratem investuje do nových strojů a technologií se zaměřením na menší zakázkovou výrobu s vyšší přidanou hodnotou, a tím si nachází své místo na trhu vedle velkých nadnárodních společností.

3. Vize do budoucna

V následujících letech budeme pokračovat v obnově strojního vybavení, která byla započata před dvěma lety za pomoci dotací z operačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu a Evropské unie, a chtěli bychom také začít s rekonstrukcí využívaných nemovitostí.

Budeme dále rozvíjet výrobu produktů s přidanou hodnotou, za jejichž účelem byla vystavěna nová výrobní hala s moderními technologiemi.

Naším dlouhodobým cílem je udržet tradici společnosti jako fungujícího rodinného podniku s pevným zázemím a sítí odběratelů nejen na regionální úrovni.